Vaardigheden

Op school oefen je de vijf basisvaardigheden grondig in, die je tijdens Het Grote Fietsexamen test. Oefenen gebeurt eerst op de speelplaats, maar nadien ook in het echte verkeer. In de handleiding staat duidelijk uitgelegd hoe je de vijf vaardigheden kunt inoefenen en testen. De handleiding en de oefenfiches kun je ook downloaden in je online dossier eens je je klas hebt ingeschreven.

Rechts op de rijbaan fietsen
1
Rechts afslaan
2
Links afslaan zonder voorsorteren
3
Langs een hindernis fietsen
4
Voorrang verlenen
5

Extra vaardigheden

Afhankelijk van je eigen schoolsituatie kan het ook interessant zijn om nog een paar extra vaardigheden in te oefenen voor Het Grote Fietsexamen:

  • kruispunt met een bevoegde persoon oversteken;
  • voorrang geven op een kruispunt met stopbord en omgekeerde driehoek;
  • fietsen op een rotonde zonder fietspad.

Deze extra vaardigheden vind je terug op je online dossier.